Algemeen

Door het bezoeken van de website van Shyamnarain Associates N.V. of het gebruiken van de hierop aangeboden informatie geeft u aan akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze disclaimer.

Gebruik

De op deze website aangeboden informatie is van informatieve aard en mag in geen geval worden beschouwd als een advies voor een specifieke casus.

Als er onverhoopt enige tegenstrijdigheid mocht bestaan tussen de informatie op deze website en de voorwaarden van onze dienstverlening in een specifiek geval, dan prevaleren de voorwaarden voor de specifieke dienstverlening.

Shyamnarain Associates N.V. adviseert u daarom om in alle gevallen u eerst door een terzake deskundige te laten adviseren. Het gebruik van de algemene informatie van deze website is daarom in alle gevallen voor uw eigen rekening en risico.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Shyamnarain Associates N.V. sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, die mocht voortvloeien uit het bezoeken van deze website of het gebruiken van de informatie hierop.

De uitsluiting van elke aansprakelijkheid geldt mede voor leden van de directie en overige medewerkers van Shyamnarain Associates N.V. en heeft betrekking op elke directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, met in begrip van gederfde winst, die op enigerlei wijze, zonder daartoe beperkt te zijn, kan voortvloeien uit onder meer:

  • het gebruik van de informatie op deze website;
  • de efffecten van virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en software;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die door u aan Shyamnarain Associates N.V. via deze website wordt gezonden of door haar aan u langs deze weg wordt gezonden;
  • het buitenwerking zijn van de website;
  • misbruik van de website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van informatie, die via de website beschikbaar wordt gesteld;
  • eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.